Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

(az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII. törvény 20. §-a szerint)

 

Adatkezelő:

  • Invitel Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10-040575)
  • Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10-041599)
  • INVITEL Központi Szolgáltatások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10041600)

együttesen: Invitel Csoport.

 

Kezelt adatok köre:

A pályázó által megadott önéletrajzi adatok (születési adatok, cím, webes elérhetőség, telefonos elérhetőség, végzettségek, ismeretek, munkahelyi tapasztalat, preferenciák, a pályázó által megadott egyéb információk, fénykép).

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő által meghirdetett munkakör betöltése, valamint a jövőbeni állásajánlatokról való tájékoztatás.

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció megerősítése hiányában: 30 nap.
Megerősítés esetén az utolsó belépéstől számított 24 hónap; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor az érintett a regisztrációját megszünteti.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozó:

Neve: DatAdat Professional Kft. (cégjegyzékszám: 01 09 291862)
Székhelye: 1016 Budapest, Számadó utca 15. mfszt 3.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Social Screening Report (SSR) összeállítása.
Az SSR célja az új munkatársak eredményesebb kiválasztása a rájuk vonatkozó, nyilvánosan elérhető közösségi média információk felhasználásával. Az SSR készítése az adatkezelő által előre meghatározott pozícióhoz kapcsolódik, nem minden pályázó esetében kerül sor SSR összeállítására. Az érintett pályázók az SSR készítéséről külön tájékoztatást kapnak.

 

Jogorvoslat:

A pályázó kérheti személyes adatainak törlését és helyesbítését, illetőleg zárolását a következő e-mail címen: karrierinvitelcsoport@invitel.co.hu. A pályázó a „Személyes oldalam” menüpontban saját maga is törölheti és helyesbítheti megadott adatait.

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu).

 

Belső adatvédelmi felelős:

Név: dr. Móricz Ildikó
Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.
Telefon: 1/801-1388
Fax: 1/801-1353
E-mail: moriczi@invitel.co.hu

 

Adatkezelési azonosító szám:

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés folyamatban van.