Egyedi Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő:

  • Invitel Távközlési Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10-040575)

  • Invitech Megoldások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10-041599)

  • INVITEL Központi Szolgáltatások Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Edison utca 4., cégjegyzékszám: 13-10041600)

együttesen: Invitel Csoport.

 

Adatvédelmi tisztviselő:

dr. Fazekas Balázs

Cím: 2040 Budaörs, Edison u. 4.

Telefon: 06 1 801 1500

E-mail: fazekasb@invitel.co.hu

Kezelt adatok köre:

A pályázó által megadott önéletrajzi adatok (születési adatok, cím, webes elérhetőség, telefonos elérhetőség, végzettségek, ismeretek, munkahelyi tapasztalat, preferenciák, a pályázó által megadott egyéb információk, fénykép).

 

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelő által meghirdetett munkakör betöltése, valamint a jövőbeni állásajánlatokról való tájékoztatás.

 

Az adatkezelés időtartama:

A regisztráció megerősítése hiányában: 30 nap. Megerősítés esetén az utolsó belépéstől számított 24 hónap; illetve a regisztráció más módon való megszűnéséig, ideértve azt az esetet is, amikor az érintett a regisztrációját megszünteti.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Adatfeldolgozó:

Neve: Nexum Magyarország Kft.

Székhely: 6726 Szeged, Temesvári körút 15.

Cégjegyzékszám: 06 09 004861

Adószám: 11398822-2-06

Ellátott feladat: A Karrier Portál alkalmazásának szolgáltatói üzemeltetése és karbantartása.

A pályázó jogai adatai kezelésével kapcsolatban:

Az pályázó a karrierinvitelcsoport@invitel.co.hu e-mail címen kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz való jogával.

A pályázó a „Személyes oldalam” menüpontban saját maga is törölheti és helyesbítheti megadott adatait.

Jogorvoslat:

A pályázó adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: 06 1 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.